İngilizce(Test)1.Ünite

1. My name _______ Ayşen. I _______ Ayşen.

A) is / am
B) is / are
C) is / is
D) am / is


2. How _______ you today?

A) am
B) is
C) are
D) I


3. A: What is _______ name?
B: _______ name is Serkan.


A) he / is
B) his / he
C) his / his
D) he / he


4. _______ am Türkan.

A) He
B) I
C) She
D) It


5. Our names _______ Yasemin and Tuğba.

A) am
B) is
C) are
D) they


6. A: Who are they?
B: They _______ my friends Ayşe and Fatma.


A) am
B) are
C) is
D) names


7. _______ the window, please!

A) answer
B) open
C) seven
D) eight


8. A: What’s his name?
B: _______.


A) Her name is Can
B) His name is Can
C) My name is Can
D) Their name is Can


9. A: Is she your mother?
B: No, she isn’t _______.


A) She is my mother
B) She is my aunt
C) He is not
D) They are


10. Mevlana’nın eserleri dünyaca tanınmış ve birçok yabancı dile çevrilmiştir.
Bu durum Mevlana’nın hangi özelliğini gösterir?


A) Evrenselliğini
B) Anlaşılır olduğunu
C) Alçak gönüllü olduğunu
D) Cömert olduğunu

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !