Sosyal bilgiler(Test)Bölgemizi tanıyalım

1. Akarsuların taşıdığı alüvyonların denizi doldurması sonucunda oluşan ovalara delta ovası denir.
Buna göre aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde delta ovası bulunmaz?


A) Ege Bölgesi
B) Akdeniz Bölgesi
C) Karadeniz Bölgesi
D) Doğu Anadolu Bölgesi


2. Aşağıdaki ırmaklar ile döküldükleri yer hangisinde bir arada doğru olarak verilmiştir?

A) Ceyhan-Marmara Denizi
B) Yeşilırmak - Karadeniz
C) Kızılırmak - Akdeniz
D) Sakarya -Akdeniz


3. Gerçek ölçülerin küçültülerek çizilmesine ne denir?

A) Kuşbakışı
B) Çizim
C) Plan
D) Kroki


4. Geniş düzlüklerle kaplıdır
-Alçak tepelikler vardır
-Sanayisi gelişmiştir
Yukarıda özellikleri verilen bölge hangisidir?


A) Marmara bölgesi
B) Akdeniz
C) İç Anadolu
D) Karadeniz


5. Aşağıdaki bölgelerimizde büyük baş hayvancılığa en uygun bölgemiz hangisidir?

A) Karadeniz bölgesi
B) Marmara bölgesi
C) Doğu Anadolu bölgesi
D) Akdeniz bölgesi


6. Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?

A) İkllimin çeşitlemesinde
B) Ormanların dağılışında
C) Yer altı kaynaklarının zenginleşmesinde
D) Turizm etkinliklerinde


7. Ahmet'e öğretmeni nerede yaşıyorsun diye soru yöneltti.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ahmet'in cevapları arasında yer almaz?


A) 6,5 milyar insanla birlikte dünyada yaşıyorum.
B) Güzel ülkem Türkiye'de yaşıyorum.
C) Karadeniz Bölgesi'nde yaşıyorum.
D) Güney Yarım Küre'de yaşıyorum.


8. Ülkemizin ithalat, ihracat faaliyetlerinde önemli yer alan iki limanımız aşağıdakilerden hangileridir?

A) Trabzon-İzmir
B) Mersin-İstanbul
C) İstanbul-İzmir
D) İzmir-Samsun


9. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden değildir?

A) Kar
B) Deprem
C) Çığ
D) Sel


10. Ülkemizde dağlar geniş yer kaplamaktadır. Biri kuzeyden biri güneyden başlayan iki büyük dağ sırası ülkemizin en batısından başlayıp doğusuna doğru yükselerek devam etmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin bu özelliğinin bir sonucu değildir?


A) Karayolu ulaşımında güçlüklerin olması.
B) İç bölgelerde karasal iklimin görülmesi
C) Turizm faaliyetlerinin Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğun olması
D) Kıyı bölgelerinde yağışların daha fazla olması

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !