Sosyal bilgiler(Test)Haklarımı öğreniyorum

1. Yaşadığı toplum içinde kendine göre özellikleri olan kişiye ne denir?

A) Aile
B) Çocuk
C) Birey
D) Öğrenci


2. Bazı gruplar aynı zamanda kurumdur. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliği taşımaktadır?

A) Satranç kulübü
B) Futbol takımı
C) Aile
D) Sınıf


3. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluğun tanımıdır?

A) Bir kişinin grup içerisinde sahip olduğu görev
B) Uzun süreli ve kanunlarla belirlenmiş nitelikleri olan gruplar
C) Ortak bir amaç için çalışanların oluşturduğu toplumsal yapı
D) Bir kimsenin üzerine aldığı gereklerini yerine getirmesi


4. Aşağıdakilerden hangisi sınıf öğrencisinin içinde bulunduğu gruplardan değildir?

A) Arkadaş grubu
B) Oyun grubu
C) Meslek grubu
D) Sınıf grubu


5. Aşağıdakilerden hangisi için bir grup oluşturmaya gerek yoktur?

A) Basketbol oynamak
B) Ders çalışmak
C) Eğitici kulüp faaliyetlerinde bulunmak
D) İzcilik kulübü oluşturmak


6. Anne, baba ve çocuklardan oluşan en küçük topluluğa ne denir?

A) Grup
B) Kurum
C) Rol
D) Aile


7. Kanunlarla belirlenmiş gruplara ne denir?

A) Sınıf
B) Öğrenci
C) Grup
D) Kurum


8. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarla ilgili uluslar arası bir kuruluştur?

A) Sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumu
B) Birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu
C) Çocuk hastaneleri
D) Yetiştirme yurtları


9. Bir grup ya da kurumda üye olan bireylerin görevlerine rol denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi rol değildir?


A) Başkanlık
B) Başkan yardımcılığı
C) Öğretmenlik
D) Okul


10. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş olan Çocuk Hakları Sözleşmesi ülkemiz tarafından da kabul edilmiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?


A) Ülkemizde çocuk haklarının korunmasına önem verildiğini
B) Çocukların her istediklerini yapabilecekleri
C) Birleşmiş Milletlerin ülkemiz tarafından kurulduğunu
D) Çocukların kendi haklarını koruyabildiğini

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !