Sosyal bilgiler(Test)Ülkemizin kaynakları

1. Devletin vergi alma amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek
B) Vatandaşı tehlikelere karşı korumak
C) Özel sektörün gelirini artırmak
D) Sanayi ve ticareti geliştirmek için gerekli yatırımları yapmak


2. Aşağıdakilerden hangisi toplumda yardımlaşmanın artmasını sağlar?

A) Kurallara uymak
B) Dürüst olmak
C) Organ bağışında bulunmak
D) Bir işte çalışmak


3. Atatürk “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” sözü ile demokrasinin hangi temel ilkesini belirtmiştir?

A) Milli egemenlik
B) Siyasi egemenlik
C) Hürriyet ve eşitlik
D) Lâiklik


4. Aşağıdakilerden hangisi kamuoyunu oluşturan etkenlerden biri değildir?

A) Sivil toplum örgütleri
B) Televizyon
C) Gazete
D) Kamera


5. Nitelikli eleman yetiştirmenin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okumuş insan sayısı artar.
B) Birey-toplum dengesi sağlanır
C) Ülke ekonomisi gelişir
D) Ülke nüfusu artar


6. Aşağıdakilerden hangisi devletin temel amaç ve görevlerinden biri değildir?

A) Ülkenin bölünmezliğini korumak
B) Milletin bağımsızlığını korumak
C) Kişinin temel haklarını kanunlarla sınırlamak
D) Cumhuriyet yönetimini ve demokrasiyi korumak


7. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlara verilen temel hak ve hürriyetlerden biridir?

A) Herkes dini inanç hürriyetine sahiptir.
B) Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir.
C) Herkes düşüncelerini söyleme hürriyetine sahiptir.
D) Hepsi.


8. Anayasamızın ilk dört maddesinde belirtilen Cumhuriyetimizin değişmez nitelikleri göz önüne alındığında,
Aşağıdakilerden hangisini değiştirmek mümkündür?


A) Yönetim biçimini
B) Milli marşı
C) Başkenti
D) Milletvekili sayısını


9. Çağımızın hastalığı diye nitelendirilen, tüm insanlığı tehdit eden ve tedavi yolu tam olarak bilinmeyen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuduz
B) AIDS
C) Veba
D) Çiçek


10. Devletin yönetim biçimini belirten, güçlerin dağılımını ve nasıl kullanılacağını gösteren, devlet ve vatandaş arasındaki hak ve ödevleri düzenleyen temel kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yasama
B) Yürütme
C) Ceza kanunu
D) Anayasa

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !